His story, speciale jeugddienst op kerstzondag!

12 december 2010

Zondag 26 december  16:30 Ds. J.W. Roosenbrand Jeugddienst.

De jeugddienst op 26 december heeft als thema: His story.

Kerst. Is dat iets dat alleen twee dagen per jaar gevierd wordt? Iets waar we alleen twee dagen per jaar aan denken? Is dat iets wat alleen díe twee dagen van het jaar een betekenis heeft? Nee! Kerst is iets waar we het hele jaar aan moeten denken. Kerst is iets dat door de hele Bijbel heen staat. Vanaf het begin, de schepping, tot aan het einde, het eeuwige leven. Het thema heeft twee betekenissen: His(s)tory (Geschiedenis) en His Story (Zijn verhaal). Dominee Roosenbrand gaat ons aan de hand van Openbaring 12 de geschiedenis en het verhaal van Jezus uitleggen.

Zien we jou ook op tweede Kerstdag? Vrienden zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Het jeugddienstteam,
jeugddienst@groningenoost.nl