‘Ready, Set, Go!’

17 november 2010

Ik (Rick Toering, vorig jaar nog +FMer) ben gevraagd een stukje te schrijven over het Najaarsevent 2010 van Athletes in Action. Ik ben voor de 5de keer heen geweest, en ik vind het steeds weer gaaf om te zien dat er steeds meer jongeren geïnteresseerd zijn in het groeien van hun geloof. Dat is eigenlijk waar zo’n event om draait.
Het thema van dit event was “The Time has come” met de slogan “Ready, Set, Go”.

Elke dag werd…. 1 onderwerp uit de slogan besproken aan de hand van een spreker.
Het idee achter dit weekend was, dat het tijd was gekomen om echt te gaan leven voor God, en hoe dat moest.
Vrijdagavond vertelde Rik Horstman over “Ready” en introduceerde het thema met het verhaal van de kruisiging. De tweede dag sprak Coen Legemaatse over ‘Set’ en over set-momenten. Een set-moment houd het moment in tussen de voorbereidingen die je treft, en de actie die je uitvoert. Als voorbeeld werd gegeven:
Een bruid die zich mooi maakt voor haar huwelijk.
Ikzelf heb die avond  een geweldig set-moment ervaren in de vorm van een gebed met drie vrienden.
Op de derde dag sprak Bram Koerts over “Go”. De passie voor het geloof kan vergeleken worden met een vlam. En aan de hand van de gelijkenis van de koning die een feest geeft maar de genodigden die niet willen komen, werd verteld hoe de vlam gedoofd kon worden.

En het is geweldig om Jezus te mogen aanbidden want zoals gezegd word:
De Farizeers konden Hem niet uitstaan,
En ze konden Hem ook niet stoppen,
Pontius Pilatus kon geen kwaad in Hem vinden,
Herodes kon Hem niet vermoorden,
De dood kon Hem niet aan,
En het graf kon Hem niet vasthouden.

Rick Toering.